Bridge med Magnus

Under terminen kommer Magnus att presentera tre intressanta teman i ämnet expertspel.

Dessa tre temasöndagar är fristående från varandra så du behöver inte boka upp dig på alla tre.

Magnus kommer att varva teori med praktiskt spel

Dessa söndagar vänder sig främst till dig som tävlingsspelar eller motsvarande kunskaper

10/2    12.00 – 15.30   2 ruter multi
– Hur funkar det och hur försvar vi oss?

                                                 
10/3   12.00 – 15.30     Höghöjdsträning
– Hur bjuder vi när vi blir spärrade
och ska vi offra oss?

7/4   12.00 – 15.30   Ta det rätta kortet
– Bli en lurig spelförare med rätt teknik      

Kursavgift: 250kr betalas på plats

Har du frågor når du oss på

 08-345501 eller info@nyabridgeskolan.se.