Bridge med Magnus

Under terminen kommer Magnus att presentera tre intressanta teman i ämnet expertspel.

Dessa tre temasöndagar är fristående från varandra så du behöver inte boka upp dig på alla tre.

Magnus kommer att varva teori med praktiskt spel

Dessa söndagar vänder sig främst till dig som tävlingsspelar eller motsvarande kunskaper

13/10    12.00 – 15.30   Kontrollbud
– Kortfärg eller kontrollbud?
                                                 
27/10   12.00 – 15.30     Sherlock Holmes
– Hur sitter  korten? . Vem har vad?

1/12   12.00 – 15.30   Listiga dubblingar
– Vad betyder alla dubblingar?      

Du anmäler dig genom att klicka på respektive rubrik ovan

Kursavgift: 250kr betalas på plats

Har du frågor når du oss på

 08-345501 eller info@nyabridgeskolan.se.