Vårens kurser är framflyttade till september – 21, men vi har ett antal online aktiviteter under våren