Här kommer några problem att klura på. Du ska hitta vilket kort som saknas.

  1.                                                                 2.                                                                     3.                                                                         4.

 

Skicka in dina svar senast 17 april så deltager du i utlottningen av våra priser.