Praktisk Bridge 1

150.00 kr

Praktisk bridge är ett häfte med 10 kapitel . Varje kapitel innehåller 12 kommenterade givar.

Givarna är slumpade och innehåller både spännande budgivningar samt speltekniska finesser.

Lämpliga förkunskaper är Bridge Pro eller vana från tävlingsspel.

Kommentarerna bygger på Nya Bridgeskolan budsystem med fyrkorts öppningar.