Speltekniksdagar

Varje pass är 3 timmar och inleds med en praktisk lektion.
Därefter spelar vi kommenterade givar och tränar våra
spelföringar och försvarsspel.

Kursavgiften är 130kr per tillfälle
och du behöver ingen partner.
Givetvis är du välkommen även om du
inte går någon ordinarie kurs.

Nivå 1 är för dig som gått Grundkurs A

Nivå 2 är för dig som gått Grundkurs B, Bättre Spel eller Bättre Bud

Nivå 3 är för dig som gått minst Bridge Plus eller spelar tävlingar

Vi tränar spelföring

Tisdag        14.00     Nivå 2
7 jan

Onsdag      10.00     Nivå 3
8 jan           10.00     Nivå 2
.                   14.00     Nivå 1

Torsdag
     14.00     Nivå 3
9 jan

Vi tränar på försvarsspel

Tisdag    
   14.00     Nivå 2
14 jan

Onsdag       10.00     Nivå 3
15 jan          10.00     Nivå 2
.                    14.00     Nivå 1

Torsdag
      14.00     Nivå 3
16 jan

                                    
                                         Välkomna!