Uppstartsveckor med Nya Bridgeskolan

1 – 17 september

Varje pass är 3 timmar och inleds med en lektion med dokumentation.
Därefter spelar vi kommenterade givar och tränar på dagens tema.
Kursavgiften är 130kr per tillfälle och du behöver ingen partner.
Givetvis är du välkommen även om du inte ska gå någon ordinarie kurs.

Vecka 35  Öppningshandens budgivning
Vecka 36  Svarshandens budgivning
Vecka 37  Mothandsbudgivning

Nivå 1 (Du som gått GA)
Torsdagar    10.00 –  13.00  –  start 2/9
Tisdagar      18.30 – 21.30  – start  7/9

Nivå 2  (Du som gått GB/BS/BB)
Onsdagar  14.00 – 17.00   – start 1/9
Torsdagar  10.00 – 13.00   – start 2/9
Tisdagar    18.30 – 21.30  – start 7/9

Nivå 3  (Minst Plus)
Torsdagar   14.00 – 17.00   – start 2/9
Tisdagar     10.00 – 13.00   – start 7/9

OBS!  Ingen föranmälan krävs och alla får spela

Välkomna 

Catharina & Krister